Ściany

Wszystkie ściany i inne osłony wykonujemy z suszonego drewna świerkowego. Wszystkie elementy impregnujemy zanurzeniowo. Rama wykonana z materiału o grubości 4,5 x 6,5 cm. Listwy wypełniające 3,5 x 1 cm. Lamele wypełniające ściany osłonowe o grybości 1 cm i szerokości 9 cm.

Ściana osłonowa prosta, pełna, bez łuku

Ściana osłonowa pełna prosta z łukiem

Ściana osłonowa pełna, skośna bez łuku

Ściana osłonowa bez łuku, półpełna typu V

Ściana osłonowa bez łuku, półpełna typu V

Ściana osłonowa bez łuku, pełna typu V

Ściana osłonowa pełna, z łukiem typu V

Ściana balustradowa

Ściana kończąca pełna ze skosem