Kraty

Wszystkie kraty, ściany i inne osłony wykonujemy z suszonego drewna świerkowego. Wszystkie elementy impregnujemy zanurzeniowo. Rama wykonana z materiału o grubości 4,5 cm x 6,5 cm. Listwy wypełniające o wymiarach 3,5 cm x 1 cm. Lamele wypełniające ściany osłonowe o grubości 1 cm i szerokości 9 cm.

Krata prosta bez łuku

Krata skośna bez łuku

Krata prosta z łukiem

Krata skośna z łukiem

Krata skośna z łukiem(końcowa)

Krata wykończeniowa z łukiem wypukłym

Krata wykończeniowa z łukiem wklęsłym